Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskoj valuti.
Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.
Pri naplati kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.
All payments will be effected in Croatian currency.
The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.
When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.
As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.