Naziv: Duplico d.o.o. za proizvodnju i usluge
Adresa: Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska cesta 18

MBS
: 080448567
Porezni broj: HR41025754642

Tel: +385 1 6589 222
Fax: +385 1 6589 231
e-mail: kontakt@duplico.io